woord OT NT apo Bijbel
wederkomen241227

Vindplaatsen van wederkomen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Tobias (Tobit) 6:20
En de duivel zal het ruiken en zal vluchten, en zal in alle eeuwigheid niet wederkomen.

2 Makkabee├źn 6:17
Doch dit zij door ons gezegd tot vermaning, en wij zullen met weinige woorden wederkomen tot ons verhaal.