woord OT NT apo Bijbel
wederkomende1012

Vindplaatsen van wederkomende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Micha 2:8
Maar gisteren stelde zich Mijn volk op, tot vijand, tegenover een kleed; gij stroopt een mantel van degenen, die zeker voorbijgaan, wederkomende van den strijd.