woord OT NT apo Bijbel
wederkomende1012

Vindplaatsen van wederkomende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 9:22
Wederkomende uit de plaatsen van Perzi├ź, en gevallen zijnde in een krankheid, die haar zwarigheid heeft, heb ik nodig geacht zorg te dragen voor de algemene verzekerdheid van allen; niet wanhopende aan mijzelf, maar grote hoop hebbende dat ik deze krankheid zal ontvlieden.