woord OT NT apo Bijbel
wederkwaamt1001

Vindplaatsen van wederkwaamt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 1:45
Als gij nu wederkwaamt en weendet voor het aangezicht des HEEREN, zo verhoorde de HEERE uw stem niet, en neigde Zijn oren niet tot u.