woord OT NT apo Bijbel
wederkwam81110

Vindplaatsen van wederkwam in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:15
En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.