woord OT NT apo Bijbel
wederleg0101

Vindplaatsen van wederleg in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 TimotheĆ¼s 4:2
Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.