woord OT NT apo Bijbel
wederleggen0101

Vindplaatsen van wederleggen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Titus 1:9
Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.