woord OT NT apo Bijbel
wederlegging0112

Vindplaatsen van wederlegging in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 TimotheĆ¼s 3:16
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;