woord OT NT apo Bijbel
wedernemen1001

Vindplaatsen van wedernemen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 24:4
Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.