woord OT NT apo Bijbel
wedernoden0101

Vindplaatsen van wedernoden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:12
En Hij zeide ook tot dengene, die Hem genood had: Wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch uw magen, noch uw rijke geburen; opdat ook dezelve u niet te eniger tijd wedernoden, en u vergelding geschiede.