woord OT NT apo Bijbel
wederoprichten0101

Vindplaatsen van wederoprichten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 1:6
Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israƫl het Koninkrijk wederoprichten?