woord OT NT apo Bijbel
wederoprichting0112

Vindplaatsen van wederoprichting in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 3:21
Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.