woord OT NT apo Bijbel
wederoprichting0112

Vindplaatsen van wederoprichting in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 14:34
En hij versterkte ook Joppe, aan de zee gelegen, en Gazara in de landpalen van Azote, waarin de vijanden tevoren hadden gewoond, en hij stelde daar Joden om te wonen, en al wat dienstig was tot hun wederoprichting stelde hij daarin.