woord OT NT apo Bijbel
wederopstanding0101

Vindplaatsen van wederopstanding in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filippensen 3:11
Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.