woord OT NT apo Bijbel
wederpartij2518

Vindplaatsen van wederpartij in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabee├źn 7:7
Want gij zult weten, is het dat wij tegen hen iets kwaads zullen bedenken of hen enigszins zullen bedroeven, dat wij niet een mens, maar de hoogste God, de heerser aller mogendheid, alle tijd in alles onvermijdelijk tot onze wederpartij zullen hebben, tot wraak van zulk een doen. Vaartwel.