woord OT NT apo Bijbel
wederpartijder5005

Vindplaatsen van wederpartijder in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

1 Koningen 11:23
Ook verwekte God hem een wederpartijder, Rezon, den zoon van Eljada, die gevloden was van zijn heer Hadad-ezer, den koning van Zoba,

Job 16:9
Zijn toorn verscheurt, en Hij haat mij; Hij knerst over mij met Zijn tanden; mijn wederpartijder scherpt zijn ogen tegen mij.

Psalmen 44:11
Gij doet ons achterwaarts keren van den wederpartijder; en onze haters beroven ons voor zich.

Psalmen 74:10
Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren?

Psalmen 78:42
Zij dachten niet aan Zijn hand, aan den dag, toen Hij hen van den wederpartijder verloste;