woord OT NT apo Bijbel
wederpartijdige0101

Vindplaatsen van wederpartijdige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 26:9
Ik meende waarlijk bij mijzelven, dat ik tegen den Naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen.