woord OT NT apo Bijbel
wederpartijen2002

Vindplaatsen van wederpartijen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 97:3
Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.

Psalmen 112:8
Samech. Zijn hart, wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen; Ain. totdat hij op zijn wederpartijen zie.