woord OT NT apo Bijbel
wederroepen3014

Vindplaatsen van wederroepen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 12:23
Daarvan is dit de verklaring: Aan het einde van dit rijk zal de Allerhoogste drie rijken verwekken, en zal vele dingen daarin wederroepen, en zij zullen over de aarde zelf heersen,