woord OT NT apo Bijbel
wederschold0101

Vindplaatsen van wederschold in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 2:23
Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;