woord OT NT apo Bijbel
wederspanniger1001

Vindplaatsen van wederspanniger in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 18:19
Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad; en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.