woord OT NT apo Bijbel
wedersprak0022

Vindplaatsen van wedersprak in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 9:18
Waarlijk, als ik voor degenen, die nu zijn, de wereld bereidde die nog niet was geschapen om te bouwen, zo wedersprak mij niemand.

4 Ezra 11:6
En ik zag dat alle dingen hem onder de hemel onderdanig waren, en niemand wedersprak hem, ja niet een van de schepselen die op aarde zijn.