woord OT NT apo Bijbel
wederspreekt0101

Vindplaatsen van wederspreekt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 19:12
Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet; een iegelijk, die zichzelven koning maakt, wederspreekt den keizer.