woord OT NT apo Bijbel
wedersproken0112

Vindplaatsen van wedersproken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 7:22
Maar zij zijn niet gehoorzaam geweest, en hebben hem wedersproken, en hebben zichzelf ijdele gedachten verdicht.