woord OT NT apo Bijbel
wedersta0101

Vindplaatsen van wedersta in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Titus 3:9
Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.