woord OT NT apo Bijbel
wederstaan15612

Vindplaatsen van wederstaan in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 3:1
Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.