woord OT NT apo Bijbel
wederstaat18110

Vindplaatsen van wederstaat in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 30:21
Gij zijt veranderd in een wrede tegen mij; door de sterkte Uwer hand wederstaat Gij mij hatelijk.