woord OT NT apo Bijbel
wederstand0101

Vindplaatsen van wederstand in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 15:2
Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag.