woord OT NT apo Bijbel
wederstonden1124

Vindplaatsen van wederstonden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 26:18
En zij wederstonden den koning Uzzia, en zeiden tot hem: Het komt u niet toe, Uzzia, den HEERE te roken, maar den priesteren, AƤrons zonen, die geheiligd zijn, om te roken; ga uit het heiligdom, want gij hebt overtreden, en het zal u niet tot eer zijn van den HEERE God.