woord OT NT apo Bijbel
wederstonden1124

Vindplaatsen van wederstonden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 18:6
Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan.