woord OT NT apo Bijbel
wederstonden1124

Vindplaatsen van wederstonden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 2:15
En hij nam de landpalen van Ciliciƫ in, en versloeg allen, die hem wederstonden, en kwam tot aan de landpalen van Jafet, die tegen het zuiden en tegen Arabiƫ liggen.

Jezus Sirach 46:9
En ten tijde van Mozes deed hij barmhartigheid, hij en Kaleb de zoon van Jefune, als zij de gemeente wederstonden, om het volk te verhinderen dat het niet zou zondigen en om de boze murmurering te stillen.