woord OT NT apo Bijbel
wederstreven2002

Vindplaatsen van wederstreven in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 15:23
Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Hosea 7:14
Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers; om koren en most verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen Mij.