woord OT NT apo Bijbel
wederstrevers1001

Vindplaatsen van wederstrevers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 24:13
Zij zijn onder de wederstrevers des lichts; zij kennen Zijn wegen niet, en zij blijven niet op Zijn paden.