woord OT NT apo Bijbel
wederstrevig2002

Vindplaatsen van wederstrevig in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 7:11
Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet;

Jesaja 65:2
Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten.