woord OT NT apo Bijbel
wederuitkeren1001

Vindplaatsen van wederuitkeren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 6:4
Het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft, en schuldig geworden is, dat hij wederuitkeren zal den roof, dien hij geroofd, of het onthoudene, dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde, dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene, dat hij gevonden heeft;