woord OT NT apo Bijbel
wedervare1001

Vindplaatsen van wedervare in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Daniël 4:19
Toen ontzette zich Daniël, wiens naam Beltsazar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Beltsazar! laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Beltsazar antwoordde en zeide: Mijn heer! de droom wedervare uw hateren, en zijn uitlegging uw wederpartijders!