woord OT NT apo Bijbel
wedervergolden0101

Vindplaatsen van wedervergolden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 11:35
Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?