woord OT NT apo Bijbel
weduwelijke0011

Vindplaatsen van weduwelijke in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 8:4
En Judith was in haar huis, in de weduwelijke staat, drie jaren en vier maanden.