woord OT NT apo Bijbel
weduwklederen0011

Vindplaatsen van weduwklederen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 10:2
Dat zij opstond van haar voetval en riep haar dienstmaagd, en kwam beneden in het huis, waar zij zich ophield in de dagen der sabbatten, en in haar feestdagen, en zij legde de zak af, waarmede zij bekleed was, en trok haar weduwklederen uit.