woord OT NT apo Bijbel
weduwnaars0011

Vindplaatsen van weduwnaars in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 16:45
Die zich ten huwelijk begeven, als die geen kinderen zullen krijgen, die zich niet ten huwelijk begeven, als de weduwnaars.