woord OT NT apo Bijbel
weduwschaps1001

Vindplaatsen van weduwschaps in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 54:4
Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken.