woord OT NT apo Bijbel
weeg1225

Vindplaatsen van weeg in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 4:26
Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.