woord OT NT apo Bijbel
weegschalen2013

Vindplaatsen van weegschalen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Daniƫl 5:27
TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.

Amos 8:5
Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen;