woord OT NT apo Bijbel
weegsteen4004

Vindplaatsen van weegsteen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Deuteronomium 25:15
Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.

Spreuken 11:1
Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.

Spreuken 20:10
Tweeërlei weegsteen, tweeërlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide.

Spreuken 20:23
Tweeërlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed.