woord OT NT apo Bijbel
weegstenen4004

Vindplaatsen van weegstenen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Leviticus 19:36
Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb!

Deuteronomium 25:13
Gij zult geen tweeƫrlei weegstenen in uw zak hebben; een groten en een kleinen.

Spreuken 16:11
Een rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk.

Micha 6:11
Zou ik rein zijn, met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen?