woord OT NT apo Bijbel
weeklaag1001

Vindplaatsen van weeklaag in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 32:18
Mensenkind! weeklaag over de menigte van Egypte, en doe ze nederdalen, (haar en de dochteren der prachtige heidenen) in de onderste plaatsen der aarde, bij degenen, die in den kuil zijn nedergedaald.