woord OT NT apo Bijbel
weeklaagden1001

Vindplaatsen van weeklaagden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 1:12
En zij weeklaagden, en weenden, en vastten tot op den avond, over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en over het volk des HEEREN, en over het huis Israëls, omdat zij door het zwaard gevallen waren.