woord OT NT apo Bijbel
weeklaagt1001

Vindplaatsen van weeklaagt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 3:31
David dan zeide tot Joab en tot al het volk, dat bij hem was: Scheurt uw klederen, en gordt zakken aan, en weeklaagt voor Abner henen; en de koning David ging achter de baar.