woord OT NT apo Bijbel
weeklacht1001

Vindplaatsen van weeklacht in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 7:29
Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem! en werp het weg, en verhef een weeklacht op de hoge plaatsen; want de HEERE heeft het geslacht Zijner verbolgenheid verworpen en verlaten.