woord OT NT apo Bijbel
weeklagen2002

Vindplaatsen van weeklagen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 9:20
Hoort dan des HEEREN woord, gij vrouwen! en uw oor ontvange het woord Zijns monds, en leert uw dochters weeklagen, en elke een haar metgezellin klaagliederen.

Ezechiƫl 27:32
En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggende: Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee?